Oznámenie o výberovom konaní

09.05.2022

Vyhlasujeme výberové konanie na pozície: 

1. odborný garant nízkoprahového denného centra - podmienka VŠ II. stupeň v odbore sociálna práca alebo príbuzné odbory

2. odborný pracovník nízkoprahového denného centra - podmienka VŠ I. stupeň v odbore sociálna práca alebo príbuzné odbory, alebo prebiehajúce štúdium

Termín pre zaslanie žiadostí: 19.5.2022 (osobne v NDC Centrum pomoci Domček Lučenec, alebo poštou)

Termín výberového konania: 24.5.2022 o 10.00 hod. (len pozvaní uchádzači)

Termín nástupu: 1.6.2022

Viac o náplni práce, podmienkach pre prijatie, mzdových podmienkach nájdete v prílohe.