Voľné pracovné miesta - sociálny pracovník

17.07.2021

Sociálny pracovník

- polovičný úväzok (20 hodín týždenne)

- nástup august/september 2021

- miesto výkonu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, Lučenec

- mzda 500 € mesačne brutto

- doba určitá 1 rok - predĺženie a navýšenie úväzku podľa pracovných výsledkov 

- podmienky: vzdelanie VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca + k 1.1.2015 vykonávanie zamestnania ktoré svojim charakterom zodpovedá sociálnej práci, alebo VŠ II. stupňa v príbuznom odbore (napr. pedagogika, verejná správa, psychológia, právo) + k 1.1.2015 vykonávanie zamestnania ktoré svojim charakterom zodpovedá sociálnej práci