Verejné obstarávanie - byty

V rámci realizovaného projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BCB9, obstarávame byty pre účastníkov projektu. V tejto sekcii sú zverejňované aktuálne výzvy na predkladanie cenových ponúk a vyhodnotenia verejného obstarávania. 

24.2.2022: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 8 (v prílohe)

17.2.2022: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 7 (v prílohe)

27.1.2022: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 5 (v prílohe)

26.1.2022: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 6 (v prílohe)

25.1.2022: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 4 (v prílohe)

20.1.2022: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v Lučenci - byt č. 8

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 1 alebo 2-izbového bytu v Lučenci. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 23.2.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 24.2.2022

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

12.1.2022: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v okrese Lučenec - byt č. 7

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v okrese Lučenec. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 16.2.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 17.2.2022

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

5.1.2022: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v okrese Veľký Krtíš - byt č. 6

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v Lučenci. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 25.1.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 26.1.2022

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

5.1.2022: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 2-izbový byt v Lučenci - byt č. 5

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v Lučenci. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 26.1.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 27.1.2022

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

26.11.2021: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 3 (v prílohe)

12.11.2021: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 2 (v prílohe)

2.11.2021: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v Detve - byt č. 4

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 1 alebo 2-izbového bytu v Detve.  Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 24.1.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 25.1.2022

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593


2.11..2021: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v Žiari nad Hronom - byt č. 3

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 1 alebo 2-izbového bytu v Žiari nad Hronom. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 25.11.2021 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 26.11.2021

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

26.10.2021: Záznam z prieskumu trhu - byt č. 1  (v prílohe)

11.10.2021: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 1 alebo 2-izbový byt v Detve - byt č. 2

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 1 alebo 2-izbového bytu v Detve. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 11.11.2021 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia) 

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu

Vyhodnotenie ponúk: 12.11.2021

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593

11.10.2021: Výzva na predkladanie cenových ponúk - 2 izbový byt v okrese Lučenec - byt č. 1 

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v okrese Lučenec. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne

Termín na predkladanie ponúk: 25.10.2021 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01 Lučenec  (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum doručenia)

Obdobie, na ktoré sa byt obstaráva: 20 mesiacov od začiatku nájmu 

Vyhodnotenie ponúk: 26.10.2021

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu. Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti  Verejné obstarávanie byty

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593