Po lockdowne a zimnom obodbí opäť v plnom nasadení

22.04.2021

Pandémia zasiahla aj do nášho projektu. Aby sme zabránili šíreniu nákazy, naše stretnutia sme obmedzili na najmenšiu možnú mieru. Záhrada spala zimným spánkom, no na jar sme chceli byť pripravení. Preto sme aj počas tohto obdobia pripravili náradie a záhony na ďalšiu sezónu.  V menšej miere sme sa venovali aj vareniu a finančnej gramotnosti. Cieľom projektu je zvýšenie pracovných a sociálnych zručností zraniteľných skupín v južnej časti stredného Slovenska, čím projekt prispieva k zlepšeniu ich životných podmienok a aktivizácii. Projekt "Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.   Celkový rozpočet projektu je 16 667 eur a trvá 18 mesiacov.