Našu činnosť podporili

Európsky sociálny fond 

Nadácia Orange

HETS s.r.o., Ing. Tomáš Salaj 

Active Citizen Found

Mesto Lučenec


Môžete pomôcť tiež

Podporte našu činnosť finančne


1.  zaslaním finančného daru na účet: SK43 7500 0000 0040 2797 5391

2. na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7584


Pomôžte ako dobrovoľník

Dobrovoľnícka práca je príležitosť získať skúsenosti, overiť si teoretické vedomosti v praxi ale aj získať nové kontakty, nazrieť do fungovania organizácie a priložiť ruku k dielu, ktoré pomáha zraniteľným skupinám obyvateľov.