Našu činnosť podporujú

Európsky sociálny fond 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca pre rómske komunity 

Nadácia Orange

HETS s.r.o., Ing. Tomáš Salaj 

Active Citizen Found

Nadácia J&T

Nadácia TESCO

Kartpatská nadácia Môžete pomôcť tiež

Podporte našu činnosť finančne


1.  zaslaním finančného daru na účet: SK43 7500 0000 0040 2797 5391

2. darovaním 2% alebo 3% z vašich daní. Údaje k darovaniu: 

IČO: 45740968

Názov: Vaša charita, n.o.

právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: B. Němcovej 56/12, 985 54 Lovinobaňa


Vaše príspevky použijeme na aktuálne potreby našich klientov (obuv, oblečenie) a nevyhnutné výdavky organizácie. Vďaka Vám môžeme pomáhať! ĎAKUJEME!

Pomôžte ako dobrovoľník

Dobrovoľnícka práca je príležitosť získať skúsenosti, overiť si teoretické vedomosti v praxi ale aj získať nové kontakty, nazrieť do fungovania organizácie a priložiť ruku k dielu, ktoré pomáha zraniteľným skupinám obyvateľov.