Aktuality

Našu činnosť môžete podporiť príspevkom do verejnej zbierky alebo tiež kúpou predmetov. A máme dobrú správu: od dnes si naše produkty môžete zakúpiť v našom internetovom obchode. Upozorňujeme, že nejde o klasický predaj ale o príspevok do verejnej zbierky, za ktorý dostanete niektorý z našich produktov podľa vlastného výberu. Za každý príspevok vám...

Do skladu sa nám často dostávajú veci, ktoré si medzi klienti organizácie nenájdu majiteľov. Preto sme sa rozhodli zorganizovať swap (nielen) oblečenia v našom komunitnom dvore. Swap je otvorený pre verejnosť. K dispozícii je napríklad oblečenie, obuv, potreby do domácnosti, či hračky. Na oplátku radi uvítame finančný príspevok do verejnej zbierky,...

Od mája 2024 prebiehajú každý pondelok o 17:00 hod stretnutia so psychologičkou v Centre pomoci Domček v spolupráci s organizáciou Liga za duševné zdravie. Stretnutí sa môžu zúčastníť odídenci ale tiež ostatní záujemcovia.

Pomoc Ukrajine

10.03.2022

Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu, keď ľudia z Ukrajiny začali hľadať útočisko a dočasný domov na Slovensku, sme vyhlásili verejnú zbierku materiálnej pomoci a začali poskytovať pomoc utečencom, ktorí našli dočasný domov v našom regióne. Naša pomoc spočíva nielen v poskytnutí alebo sprostredkovaní materiálnej pomoci, snažíme sa pomôcť pri...

Jedným z poslaní našej organizácie je poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi - osobám bez domova, ľuďom ohrozeným stratou bývania, jednorodičovským rodinám, rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, viacdetným rodinám.

Aj tento rok sme prijímateľmi 2%. Podporte prosím naše aktivity darovaním 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť našej organizácie.