Aktuality

Motivovať ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, aby sa podieľali na prácach v komunitnej záhrade alebo aby sa zapájali do aktivít ako je "pokec" o financiách a o hospodárení s nimi, je mimoriadne náročné. Že sa niečo naučia? O to častokrát nestoja. Že si zo záhrady budú môcť niekedy v lete zobrať paradajku či uhorku? To ich tiež nepresvedčí....

Našu činnosť podporujú pravidelní aj príležitostní darcovia materiálnej pomoci alebo finančných príspevkov. Radi by sme sa im odvďačili a tentokrát sme pripravili zaujímajú odplatu - priesadku paradajky (a inej zeleniny). Síce bude potrebné sa o ňu patrične postarať, ale za odmenu prinesie chutnú úrodu. Kúpou priesadky môžete našu činnosť podporiť...

Po komplexnej rekonštrukcii kuchyne opäť začíname s varením a podávaním jedného teplého jedla týždenne pre ľudí v núdzi - ľudí bez domova ale aj rodiny, ktoré sa nachádzajú vo finančnej tiesni - najmä jednorodičovské. Jedlo sa podáva v priestoroch Centra pomoci Domček každú stredu o 12:00 hod. za symbolických 10 centov.

Cieľom práce našej organizácie je pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách. Niekedy sa však stáva, že človek sa dostane do problémov nie z dôvodu nedostatku financií, ale kvôli ich nesprávnemu využívaniu, zadĺženiu sa, objednaní služieb a tovaru, ktorý nie je nevyhnutný. Jednou z oblastí, ktorým sa venujeme, je vzdelávanie klientov v...

Nadácia TESCO pravidelne vyhlasuje grant Vy rozhodujete - my pomáhame, v ktorom zákazníci OD TESCO majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý považujú za prínosný pre ľudí v regióne. Aj naša organizácia sa uchádzala o podporu a bola vybraná do hlasovacieho kola. Z dôvodu pandémie sa hlasovanie neuskutočnilo a Nadácia TESCO sa rozhodla každú...

Pre záujemcov poskytujeme pomoc pri registrácii na očkovanie. Vysvetlíme, kto má aktuálne nárok na očkovanie a v prípade záujmu pomôžeme s registráciou. Ak je potrebné, zabezpečíme doprovod do vakcinačného centra (v Lučenci). Kontakt: 0948 652 562

Väčšina našich klientov nemá technické prostriedky alebo vedomosť o tom, že práve prebieha sčítanie obyvateľov. Preto sme sa rozhodli pomôcť pri sčítaní a radi privítame každého, kto si sám nevie poradiť. Pre pomoc so sčítaním nás kontaktujte: 0948 652 562 v pracovných dňoch (8:00 - 15:00 hod)

Poskytovateľ NDC Vaša charita, n.o., - Centrum pomoci Domček vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 16.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční on-line dňa 19.3.2021 o 10:00 hod. Predpokladaný nástup do zamestnania je 14.2.2021. Požiadavky a ďalšie informácie v prílohe.

Počas roku 2020 sme realizovali projekt opráv priestorov budovy Centra pomoci Domček na Komenského ulici v Lučenci, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum a poskytujeme služby pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Nadácii EPH s príspevkov darcov sme opravili v budove...

V období júl 2020 - december 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj sociálnych a pracovných zručností zraniteľných skupín - rómskej komunity. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie ich postavenia v spoločnosti a to formou získania vedomostí a zručností v oblasti prípravy stravy, rozvoja finančnej gramotnosti a rozvoja pracovných zručností v komunitnej...