Aktuality

Pomoc Ukrajine

10.03.2022

Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu, keď ľudia z Ukrajiny začali hľadať útočisko a dočasný domov na Slovensku, sme vyhlásili verejnú zbierku materiálnej pomoci a začali poskytovať pomoc utečencom, ktorí našli dočasný domov v našom regióne. Naša pomoc spočíva nielen v poskytnutí alebo sprostredkovaní materiálnej pomoci, snažíme sa pomôcť pri...

Jedným z poslaní našej organizácie je poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi - osobám bez domova, ľuďom ohrozeným stratou bývania, jednorodičovským rodinám, rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, viacdetným rodinám.

Aj tento rok sme prijímateľmi 2%. Podporte prosím naše aktivity darovaním 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť našej organizácie.

Naša komunitná záhrada už nejaký ten mesiac existuje, stále rastie a získava si čoraz väčšiu obľubu u klientov organizácie, v týchto dňoch sme sa rozhodli zorganizovať jej oficiálne otvorenie pre verejnosť. Návštevníkom sme porozprávali nielen o krátkej histórii záhrady ale tiež o židovskej histórii miesta, na ktorom je vytvorená. V priestoroch...

"Dobehneme! Nepredpadneme! - je názov projektu, ktorého cieľom je "dobehnúť" vedomosti u detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré počas školského roka 2020/2021 boli dlho odrezaní od možnosti vzdelávať sa, keďže v tomto školskom roku väčšina vyučovania prebiehala dištančne na všetkých školách a niektoré deti nemali technické vybavenie potrebné k...

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v okrese Lučenec. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné:...