Pomoc Ukrajine

Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu, keď ľudia z Ukrajiny začali hľadať útočisko a dočasný domov na Slovensku, sme vyhlásili verejnú zbierku materiálnej pomoci a začali poskytovať pomoc utečencom, ktorí našli dočasný domov v našom regióne. Naša pomoc spočíva nielen v poskytnutí alebo sprostredkovaní materiálnej pomoci, snažíme sa pomôcť pri zorientovaní sa v novom prostredí, pomôcť pri vybavení úradných záležitostí. Pre tieto aktivity sme vďaka miestnemu podnikateľovi získali skladové priestory a začali sme spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk. Našu činnosť sa rozhodla podporiť aj Nadácia J&T vo výške 19 500 Eur. Vďaka tejto podpore sme vytvorili pracovné miesto pre pracovníka a animátora voľného času, ktorí zabezpečujú nielen pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí ale pomôžu odídencom zorientovať sa v novom prostredí. Pre ľudí, ktorí tu nájdu trvalejší domov, zabezpečujeme aj spoločné aktivity a pomáhame budovať komunitu. 

Našu pomoc môžeme poskytovať a rozvíjať aj vďaka program EUCARE financovaného z prostriedkov Európskej únie. Do konca roka 2023 sme poskytli pomoc viac ako 200 odídencom z Ukrajiny - väčšinou išlo o matky s deťmi, seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

Pomoc poskytujeme a priamo na Ukrajine, kde v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou, organizáciou United For Help a vďaka dobrovoľníkom mapujeme potreby a zabezpečujeme potrebnú pomoc. Vďaka Nadácii J&T sme poskytli ľuďom na východnej Ukrajine materiálnu pomoc v objeme 100 tis. eur - zdravotnícky materiál, potraviny, generátory, baterky, powerbanky. V posledných mesiacoch roku 2023 sme poskytli pomoc v objeme 50 tis. eur daru Tajpejskej reprezentačnej kancelárie, Bratislava prostredníctvom Nadácie Pontis. Opäť boli potrebné najmä potraviny, hygienické potreby ale tiež oprava studní ako zdrojov vody. 

Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí utekajúcimi pred vojnou 

Vyhlásili sme zbierku drogérie, trvanlivých potravín a oblečenia (POUŽITEĽNÉHO!!!) pre ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.  Ženy a deti utekajú, hranice Ukrajiny prekračujú so základným vybavením, ktoré vládzu odniesť pešo. 

Ďakujeme že pomáhate!  

 Pomôže nám, keď bude balík zabalený a označený, čo sa v ňom nachádza (drogéria, trvanlivé potraviny, obuv a ošatenie - s označením pohlavia, veku, prípadne veľkostí) Naši pracovníci zabezpečia dopravu materiálnej pomoci priamo na potrebné miesta (utečenecké centrá)

Môžete prispieť aj finančne na č. účtu SK4375000000004027975391                  Do poznámky napíšte "pomoc Ukrajine"

Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie, prepravu materiálu a zabezpečenie základných potrieb.

Reportáž o našej zbierke : TU Pridaj sa k nám! Potrebujeme dobrovoľníkov.

Pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny sa rozbehla aj v Lučenci - v Centre pomoci Domček. Zbierky materiálnej pomoci zapĺňajú sklady a už pomáhajú bezradným matkám a ich deťom. Potrebujú však nielen naše ruky, ale aj naše srdce, naše slovo, pomoc v cudzom svete. Ak sa chceš pridať k nám, zaregistruj sa prostredníctvom tohto dotazníka. Pomoc spočíva v triedení materiálnej pomoci, jej distribúcii, evidencii, ale aj v priamych aktivitách s ľuďmi, ktorí tu v okolí našli nový dočasný alebo trvalý domov - voľnočasové aktivity pre deti, pomoc pri zorientovaní sa v novom prostredí, pomoc pri učení sa Slovenčiny a podobne.

Dobrovoľnícka činnosť Ti môže priniesť nielen nové skúsenosti, ale aj prax, zručnosti a referencie. To určite oceníš vo svojom pracovnom živote. Tešíme sa na Teba! REGISTRUJ SA ako dobrovoľník, ak sa chceš pridať k nám a si z okolia Lučenca!

Registrácia T:U 


Pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny  

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Допомогу для Українських біженців надаємо кожного дня з 13:00 до 15:00

  • Допомагаємо людям з України адаптуватися в новому місці.
  • Допомагаємо з оформленням необхідних документів.
  • Надаємно матеріальну допомогу (одяг, їжу а також засоби гігієни).

Адреса: Центр допомоги Будиночок

Вул. Коменскего 736/18, 984 01 Лученець 

Pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny poskytujeme každý pracovný deň od  13:00 do 15:00

- Pomáhame ľuďom z Ukrajiny zorientovať sa v novom prostredí.

 - Pomáhame s potrebným vybavovaním       dokumentov

- Poskytujeme materiálnu pomoc

Adresa: Centrum pomoci Domček

Komenského 736/18, 984 01 Lučenec

                                                                    Не стань жертвою торгівлі людьми!