Výročné správy

Dokumenty-verejné obstarávanie

3.12.2020 Objednávka - vonkajšie žalúzie 

30.11.2020 Zápisnica z prieskumu trhu - obstaranie dodávky vonkajších žalúzií

6.11.2020 Objednávka - dodávka a montáž plastových okien a dverí v Centre pomoci Domček

11.10.2020 Objednávka - oprava kúrenia v Centre pomoci Domček 

10.10.2020 Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - oprava kúrenia v Centre pomoci Domček 

31.08.2020 Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava kúrenia v Centre pomoci Domček 

30.6.2020 Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - plastové okná a dvere

12.05.2020 Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodávku a montáž plastových okien a dverí v Centre pomoci Domček 

06.06.2020 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - humanitárna pomoc 

31.5.2020 Výzva na predkladanie cenových ponúk - cenové ponuky na hygienický a dezinfekčný materiál  je možné zaslať na vasacharita@gmail.com do 4.6.2020 do 23:59 hod.