Naše aktivity a projekty

V období august 2021 - november 2023 sme realizovali projekt Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania. Cieľom projektu bola podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej...

Naša organizácia začala s realizáciou opatrení na zmiernenie dopadov hmotnej núdze. Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v...

V období apríl - október 2022 realizujeme projekt zameraný na rozvoj dobrovoľníctva. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by radi pomáhali znevýhodneným deťom a mladým ľuďom. Očakávame najmä pomoc pri voľnočasových aktivitách a pomoc pre ukrajinských utečencov pri zoznamovaní sa s novým prostredím. V rámci projektu realizujeme pravidelné aktivity - tvorivé...