Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01  Lučenec 
Názov organizácie: Vaša charita,n.o.

 Vaše 2% pomáhajú!           IČO: 45740968

        právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: B. Němcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa

ĎAKUJEME

O NÁS

Naša organizácia vznikla v roku 2013 na pomoc ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia - ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom aj ľuďom žijúcim na hranici chudoby. V roku 2013 sme zriadili denný stacionár, ktorý počas 5 rokov poskytoval druhý domov pre viac ako 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Jeho fungovanie ukončili nepriaznivé legislatívne zmeny v roku 2018. Naďalej sa venujeme práci s ľuďmi, ktorí čelia nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zdravotných problémov, chudoby, sociálneho vylúčenia. V januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia a potrieb do domácnosti a školy. Okrem humanitárnych aktivít realizujeme rôzne voľnočasové aktivity a nechýba ani pracovná terapia a rozvoj pracovných zručností klientov.  

7

ROKOV

Myšlienka založenia organizácie vznikla začiatkom roka 2013 a čoskoro sa stala skutočnosťou. Už v prvých rokoch existencie sme vytvorili "druhý domov" pre ľudí so zdravotným postihnutím. V Dúhovom domčeku sa stretávali  nielen klienti ale často sme realizovali aktivity aj pre ich príbuzných. Hoci po piatich rokoch existencie Dúhový domček nezvládol legislatívne zmeny a nastalo pár mesiacov sporadických aktivít, túžba pokračovať v činnosti sa zmenila na realitu na začiatku roku 2020 otvorením Centra pomoci Domček na Komenského ulici 18 v Lučenci. 

 

21

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Počas siedmych rokov sme realizovali množstvo menších či väčších projektov. Najvýznamnejší bol projekt chránenej dielne so štyrmi zamestnancami,  ktorí pomáhali pri starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a prevádzka denného stacionára Dúhový domček v Lučenci pre 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Viacero projektov bolo zameraných na rozvoj pracovných zručností klientov, voľnočasové aktivity alebo na zvýšenie materiálneho vybavenia organizácie. Najnovšie aktuálne projekty sú zamerané na pomoc klientom počas koronakrízy, výstavba komunitnej záhrady a realizácia aktivít na rozvoj zručností klientov. 


16

DOBROVOĽNÍKOV

Počas siedmych rokov v našej organizácii pracovalo spolu 32 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali alebo stále pomáhajú pri aktivitách s klientmi, pri získavaní finančných zdrojov a vecných darov alebo pri úprave priestorov či organizovaní podujatí pre klientov a ich rodiny. Ďalší rok existencie priniesol nové nápady aj nové výzvy. Dobrovoľnícka práca v našej organizácii je zaujímavá, dobrovoľníkom sa snažíme prideliť prácu podľa ich oblasti záujmu. Najmä pre študentov je dobrovoľnícka práca výborná príležitosť pre získanie praktických poznatkov a overenia teoretických vedomostí v praxi.    

- "Prečo si sa nenajedol doma?" 

- "Pretože doma nič nemáme" Aktuálne

Pandémia zasiahla aj do nášho projektu. Aby sme zabránili šíreniu nákazy, naše stretnutia sme obmedzili na najmenšiu možnú mieru. Záhrada spala zimným spánkom, no na jar sme chceli byť pripravení. Preto sme aj počas tohto obdobia pripravili náradie a záhony na ďalšiu sezónu. V menšej miere sme sa venovali aj vareniu a finančnej gramotnosti. Cieľom...

Hoci koniec pandémie je stále v nedohľadne, zdá sa, že prvé jarné slnečné lúče prinesú zlepšenie. V našej komunitnej záhrade sme začíname vybaľovať uskladnené nádoby, náradie, dokúpili sme semienka a očakávame nový život v každom z nich. Aj naši klienti sa tešia, že po pochmúrnych zimných dňoch môžu sledovať výsledky svojej práce - zasadené žiarivé...

Cieľom práce našej organizácie je pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách. Niekedy sa však stáva, že človek sa dostane do problémov nie z dôvodu nedostatku financií, ale kvôli ich nesprávnemu využívaniu, zadĺženiu sa, objednaní služieb a tovaru, ktorý nie je nevyhnutný. Jednou z oblastí, ktorým sa venujeme, je vzdelávanie klientov v...

Nadácia TESCO pravidelne vyhlasuje grant Vy rozhodujete - my pomáhame, v ktorom zákazníci OD TESCO majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý považujú za prínosný pre ľudí v regióne. Aj naša organizácia sa uchádzala o podporu a bola vybraná do hlasovacieho kola. Z dôvodu pandémie sa hlasovanie neuskutočnilo a Nadácia TESCO sa rozhodla každú...Chceli by ste priložiť ruku k dielu?

Podporte nás

ĎAKUJEME