Internetový obchod

Predaj predmetov v našom internetovom obchode je v rámci verejnej zbierky. Internetový obchod nepodlieha pravidlám v zmysle obchodného zákonníka. Príspevkom do verejnej zbierky podporíte našu činnosť. 

  • Údaje verejnej zbierky:
  • Organizácia: Vaša charita, n.o.
  • číslo zbierky: 000-2024-031453
  • Účel zbierky: všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy a vzdelávania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľníckej činnosti a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
  • Trvanie zbierky: 15.5.2024-30.4.2025