Vaše 2% pomáhajú

03.02.2020

Aj vďaka 2% z vašich daní môžme pomáhať viac! Finančné prostriedky použijeme na charitatívne ciele našej organizácie - pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii a budovanie charitnej komunitnej záhrady. Údaje pre venovanie 2%: Názov organizácie: Vaša charita, n.o., sídlo: B. Nemcovej 56/12, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 45740968, právna forma: nezisková organizácia. ĎAKUJEME!