Centrum pomoci Domček

20.01.2020

V januári 2020 sme otvorili Centrum pomoci Domček. Na Komenského ulici č. 18 v Lučenci nájdu pomoc ľudia bez domova, chudobné rodiny, ľudia v ťažkej sociálnej situácii, ľudia so zdravotným postihnutím. Poskytujeme sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc - ošatenie a potraviny.