Charitná komunitná záhrada

24.04.2020

Projekt charitnej komunitnej záhrady je na svete! Jednou z našich aktivít je rozvoj pracovných zručností a návykov klientov. Jedinečnú príležitosť poskytuje práca na budovaní komunitnej záhrady a následná starostlivosť o ňu. Záhrada je naplánovaná na základe princípov permakultúry a v zmysle potrieb klientov so zdravotným postihnutím. Záhrada bude súčasťou bezbarierového vstupu do budovy.