Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade 

01.07.2020

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Lučenci a okolitých obciach prostredníctvom aktivít, ktoré u cieľových skupín rozvíjajú sociálne a pracovné zručnosti. V rámci projektu budú realizované kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti a rozvoj pracovných zručností a návykov v charitnej komunitnej záhrade. 

Celkový rozpočet projektu je 16 667 EUR, pričom podpora ACF predstavuje 15 000 EUR. Projekt bude realizovaný v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.