Čo sa podarilo a ako ďalej

30.12.2021

Vďaka podpore Active Citizens Fund sme zrealizovali projekt pod názvom Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade.

Cieľom projektu bolo zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Lučenci a okolitých obciach prostredníctvom aktivít, ktoré u cieľových skupín rozvíjajú sociálne a pracovné zručnosti. V rámci projektu boli realizované kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti a rozvoj pracovných zručností a návykov v charitnej komunitnej záhrade.

Celkový rozpočet projektu bol 16 667 EUR, pričom podpora ACF predstavuje 15 000 EUR. Projekt bol realizovaný v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

Matky sa učili variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Práve príprava jedla je často problémom v nízkopríjmových rodinách - matky nemali možnosť naučiť sa variť jedlá zo základných surovín a vedia variť len z polotovarov. Kurzy varenia im priniesol nové poznatky v oblasti prípravy stravy aj zdravej výživy. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci učili ako hospodáriť s vlastnými financiami, ako predchádzať zadlženiu a získali tiež cenné rady, čo robiť, ak je už človek zadlžený. Klienti mali možnosť lepšie prihliadnuť k financiám. Čo uprednostniť pri nákupe? Čo si kúpiť za 5 eur? Môžem si dovoliť pôžičku? To sú otázky, na ktoré sme spoločne hľadali odpovede a snažili sme sa hľadať spôsoby, ako mať svoje peniaze pod kontrolou. V našej komunitnej záhrade sa klienti naučili ako sa starať o záhradu a rastliny, učili sa používať rôzne náradie, zároveň si trénovali zručnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre získanie práce či brigády. V záhrade sa upravilo okolie jazierka, vysadili sa vŕby, kríky, bylinky a zmiešané vyvýšené záhony. Vypestované produkty zo záhrady sa spracovávali v kuchyni pri varení na kurzoch varenia alebo darovali účastníkom projektových aktivít.

Vďaka týmto aktivitám majú účastníci vyššiu šancu nájsť si aspoň príležitostnú brigádu a rodiny zdravšie a lacnejšie sa stravovať. Väčšina aktivít pokračuje aj po ukončení podpory z ACF najmä vďaka spolupráci s OZ Margarétka Lovinobaňa. Organizácia získala cenné skúsenosti, ktoré využije vo svojej ďalšej činnosti v prospech zraniteľných skupín obyvateľov, ktorým sa dlhodobo venuje. Do projektu sa zapojilo 124 osôb.

Ukončením projektu naše aktivity nekončia. V Centre pomoci Domček naďalej realizujeme aktivity na rozvoj pracovných zručností v komunitnej záhrade, poskytujeme klientom poradenstvo v oblasti hospodárenia s financiami. 

Projekt je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.