BLOG: Deň po tom - ako sme spolupracovali s OZ Margarétka Lovinobaňa

31.10.2022

Deň po tom.

Našťastie tento deň po tom (po skončení tohto projektu) dopadol oveľa lepšie ako vo filme s Dennisom Quiadom 😊 a vlastne aj celý jeho priebeh. Pripravte si šálku teplého čaju alebo kávy a poďte si prečítať ako prebiehal rozvoj rodičovských zručností, ktorému sme sa tento rok v rámci projektu venovali.

Projekt sme realizovali v spolupráci s OZ Margarétka Lovinobaňa, V rámci tejto aktivity sa náš tím pracovníkov venoval viacerých rodinám zo znevýhodneného prostredia. Spočiatku nám chvíľu trvalo, kým sme sa s rodinami zblížili a zosúladili natoľko, aby všetko prebiehalo tak, ako sme si vysnívali a aby bola spokojnosť na obidvoch stranách.

Hlavné oblasti, ktorým sme sa v rámci rozvoja pracovných zručností venovali boli: vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, starostlivosť o domácnosť, hygienické návyky a na záver to najlepšie - varenie a pečenie. Viacerým maminám sme pomáhali nastaviť si systém v rámci starostlivosti o domácnosť a rozdeliť svoj čas efektívne. Zostavovali sme harmonogramy domácich prác, učili kúzelné triky čistenia so sódou bikarbónou a citrónom, učili sme ako správne triediť odpad a pod. V oblasti vzdelávania sme rodičov viedli k tomu, aby dohliadali a zabezpečili pravidelnú školskú dochádzku ich detí, zaujímali sa o priebeh vyučovania, pomáhali s domácimi úlohami, učili sme rodičov ako vhodne rozvíjať schopností detí - formou hier, básničiek, riekaniek. S rodičmi sme viedli rozhovory o dôležitosti vzdelania v budúcnosti ich detí. Ďalšou kategóriou bola zdravotná starostlivosť. V rámci nej sme rodičov upozorňovali na pravidelné preventívne prehliadky, očkovania a návštevy lekára v prípade choroby, rozprávali sme sa o starostlivosti o deti v prípade bežných chorôb ako je chrípka či ovčie kiahne. Kategória hygienické návyky, tá sa už niektorým detičkám páčila menej. Navádzali sme ich k pravidelnému umývaniu zúbkov (zahrali sme sa aj na zúbkovú vílu 😊) , viedli sme ich na pravidelné umývanie a dezinfekciu rúk, keďže nám tu ešte stále pobehuje kovid a v neposlednom rade sme riešili prevenciu - opatrenia, vitamíny a pod. A ako som už spomínala - na záver najlepšie. Venovali sme sa vareniu a pečeniu. Väčšinu rodičov sme učili variť zdravo ale aj lacno. Veľa rodičov nevie variť zo základných surovín ale - tak ako sa naučili od rodičov - pripravujú stravu z polotovarov. Piekli sme aj koláčiky, robili spoločné aktivity, kde sa stretli aj dve - tri rodiny a piekli sme spolu. Rodičom sme ukázali ako sa dá voľný čas detí využiť efektívne a zároveň zábavne.

Ďalšou oblasťou, ktorej sme sa venovali, bola oblasť rozvoja pracovných zručností - na farme a v komunitnej záhrade. Tu si dospelí cvičili svoje zručnosti v oblasti starostlivosti o rastliny aj zvieratá.

Vidíme pokroky rodín, ktoré si našli svoj systém starostlivosti o svoje rodiny, niektorí si našli zamestnanie, niektorí sa zlepšili v stravovacích návykoch, niektorí sa začali viac zaujímať o vzdelávanie svojich detí a dnes fungujú oveľa lepšie. Dospelí, ale najmä deti, majú oveľa väčšiu šancu zaradiť sa do lepšej časti spoločnosti, získať vyššie vzdelanie, získať prácu, získať vlastné bývanie. Hoci je už "deň po tom" a teda jeden projekt skončil, naša práca nekončí. Každý projekt je ďalším krokom k cieľu - vyššej životnej úrovne znevýhodnených (a teda aj rómskych) rodín. Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Dúfam, že Vám čaj alebo káva, ktorú ste si k čítaniu spravili chutila a taktiež dúfam, že Vás zaujal aj náš článok. Ak chcete sledovať našu činnosť, sledujte našu facebookovú stránku, Centrum pomoci Domček-Vaša charita, kde nás poteší váš "like" :)