Hlasujte za projekt Živo v komunitnej záhrade v sieti TESCO

21.01.2022

Projekt Živo v komunitnej záhrade bol zaradený hodnotiacou komisiou Nadácie Tesco v programe "Vy rozhodujete, my pomáhame" medzi tri najlepšie v regióne!

Hlasovanie je také jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 17. januára do 13. februára 2022 nakúpi v obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Ak projekt chce podporiť, vhodí žetón do hlasovacieho boxu označeného názvom projektu Živo v komunitnej záhrade.

Hlasovacie boxy nájdete v

  • Tesco Lučenec,
  • Tesco Rimavská Sobota
  • Tesco Fiľakovo

Čím viac žetónov, tým vyššia dotácia projektu.

Cieľom projektu je rozšírenie aktivít organizácie v charitnej komunitnej záhrade o dobrovoľnícke a vzdelávacie aktivity pre žiakov, študentov, verejnosť v oblasti pomoci ľuďom v núdzi dopestovaním ovocia a zeleniny a v oblasti vzdelávania - pestovania s permakultúrnymi prvkami. V komunitnej záhrade už existujú 4 vyvýšené a 4 pozemné záhony, v rámci projektu chceme budovať ďalšie.

Projekt má dve roviny prínosov:

1. pomoc pri dopestovaní ovocia a zeleniny pre ľudí v núdzi

2. získanie cenných vedomostí v oblasti permakultúrneho pestovania

Do projektu zapojíme dobrovoľníkov - žiakov, študentov, verejnosť - prostredníctvom organizovaných aktivít.

Dobrovoľníci sa môžu zapojiť jednorazovo alebo pravidelne.

Podporiť projekt môžete i zdieľaním informácií medzi priateľmi a známymi.

Ďakujeme že podporíte dobrú vec :-)