Hygienické balíčky pre ľudí v hmotnej núdzi

22.08.2022

Naša organizácia začala s realizáciou opatrení na zmiernenie dopadov hmotnej núdze. Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Predmetom opatrení je distribúcia materiálnej pomoci osobám a rodinám v hmotnej núdzi v okrese Poltár a poskytnutie sociálneho poradenstva pri riešení životnej situácie prijímateľov materiálnej pomoci. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie.