Letná škola alebo "Neprepadneme! Dobehneme"

18.10.2021

"Dobehneme! Nepredpadneme! - je názov projektu, ktorého cieľom je "dobehnúť" vedomosti u detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré počas školského roka 2020/2021 boli dlho odrezaní od možnosti vzdelávať sa, keďže v tomto školskom roku väčšina vyučovania prebiehala dištančne na všetkých školách a niektoré deti nemali technické vybavenie potrebné k dištančnému vzdelávaniu. Zároveň ťažko učiť deti čítať a písať "na diaľku". Z toho dôvodu väčšiu pozornosť venujeme deťom vo veku 5-9 rokov, čiže predškolákom a žiakom 1.-3. ročníkov ZŠ. Počas obdobia jún - október 2021 sa snažíme, aby tieto deti dosiahli také vedomosti, aby nemuseli opakovať ročník a aby mali dobrý štart do ďalšieho školského roka.  Tento projekt je realizovaný s podporou BBSK.