Letné mesiace priniesli množstvo príležitostí

29.09.2021

V rámci projektu "Zvýšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" u nás prebiehajú aktivity na zvyšovanie zručností klientov. Prácami v záhrade nadobúdajú zručnosti v oblasti starostlivosti o rastliny a jednoduchých prác (zametanie, kopanie). V rámci kurzov varenia sa najmä matky učia variť jedlá, ktoré sú lacnejšie a zdravšie ako varenie z polotovarov. Práve príprava jedla je často problémom v nízkopríjmových rodinách - matky nemali možnosť naučiť sa variť jedlá zo základných surovín a vedia variť len z polotovarov. Vďaka týmto aktivitám majú účastníci vyššiu šancu nájsť si aspoň príležitostnú brigádu a rodiny zdravšie a lacnejšie stravovanie. Projekt je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.