Napriek pandémii pokračujeme

30.03.2021

Hoci koniec pandémie je stále v nedohľadne, zdá sa, že prvé jarné slnečné lúče prinesú zlepšenie. V našej komunitnej záhrade sme začíname vybaľovať uskladnené nádoby, náradie, dokúpili sme semienka a očakávame nový život v každom z nich. Aj naši klienti sa tešia, že po pochmúrnych zimných dňoch môžu sledovať výsledky svojej práce - zasadené žiarivé sirôtky, na jeseň zasadené tulipány a narcisy a ešte si aj pochutnať na výbornom jedle, ktoré si na kurze varenia pripravili. 

Cieľom projektu je zvýšenie pracovných a sociálnych zručností zraniteľných skupín v južnej časti stredného Slovenska, čím projekt prispieva k zlepšeniu ich životných podmienok a aktivizácii. Projekt "Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Celkový rozpočet projektu je 16 667 eur a trvá 18 mesiacov.