Naše služby sú dostupnejšie a kvalitnejšie

30.12.2020

Počas roku 2020 sme realizovali projekt opráv priestorov budovy Centra pomoci Domček na Komenského ulici v Lučenci, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum  a poskytujeme služby pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Nadácii EPH s príspevkov darcov sme opravili v budove kúrenie, sfunkčnili 2 nepoužívané toalety, opravili kuchyňu a vymenili staré okná a vchodové dvere. Vďaka týmto opravám môžeme v krajších a útulnejších priestoroch môžeme vykonávať činnosti zamerané na rozvoj zručností či vzdelávanie detí a dospelých a ďalšie komunitné aktivity.