Otvárame sociálny šatník

09.03.2020

V sociálnom šatníku poskytujeme materiálnu pomoc ľuďom v núdzi - ošatenie, hygienické potreby, hračky, obuv, kočíky a rôzne potreby do domácnosti. Od darcov radi prijmeme čisté a použiteľné vecné dary, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom a rodinám v núdzi.