Oznámenie o výberovom konaní - odborný pracovník NDC

24.10.2022

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu: odborný pracovník nízkoprahového denného centra

(žiadosti o prijatie do zamestnania nearchivujeme, ak ste žiadosť zasielali v minulosti, prosím, zašlite v prípade záujmu novú aktuálnu žiadosť)

- podmienka VŠ I. stupeň v odbore sociálna práca alebo príbuzné odbory alebo štúdium na VŠ - odbor sociálna práca 

Termín pre zaslanie žiadostí: 3.11.2022 - osobne v NDC Centrum pomoci Domček Lučenec, alebo poštou na adresu sídla: Vaša charita, n.o., B. Němcovej 56/12, 985 54 Lovinobaňa (pozor - do 3.11.2022 musia byť žiadosti doručené, nielen odoslané) 

Termín výberového konania: 8.11.2022 o 9:30 hod. (len pozvaní uchádzači)

Termín nástupu: 15.11.2022

Viac o náplni práce, podmienkach pre prijatie, mzdových podmienkach nájdete v prílohe.