NOVÉ: Oznámenie o výberovom konaní - OG NDC

25.07.2022

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu: odborný garant nízkoprahového denného centra

(žiadosti o prijatie do zamestnania nearchivujeme, ak ste žiadosť zasielali v minulosti, prosím, zašlite v prípade záujmu novú aktuálnu žiadosť)

 - podmienka VŠ II. stupeň v odbore sociálna práca alebo príbuzné odbory + 1 rok prax v sociálnej práci; alebo VŠ I. stupeň v odbore sociálna práca a zároveň k 1.1.2015 výkon zamestnania v oblasti sociálnej práce+ 1 rok prax v sociálnej práci

Termín pre zaslanie žiadostí: 5.8.2022 (osobne v NDC Centrum pomoci Domček Lučenec, alebo poštou na adresu sídla: Vaša charita, n.o., B. Němcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa)

Termín výberového konania: 10.8.2022 o 10.00 hod. (len pozvaní uchádzači)

Termín nástupu: 15.8.2022

Viac o náplni práce, podmienkach pre prijatie, mzdových podmienkach nájdete v prílohe.