Oznámenie o výberovom konaní

26.02.2021

Poskytovateľ NDC Vaša charita, n.o., - Centrum pomoci Domček vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 16.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční on-line dňa 19.3.2021 o 10:00 hod. Predpokladaný nástup do zamestnania je 14.2.2021. Požiadavky a ďalšie informácie v prílohe.