Podpora Nadácie TESCO

19.03.2021

Nadácia TESCO pravidelne vyhlasuje grant Vy rozhodujete - my pomáhame, v ktorom zákazníci OD TESCO majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý považujú za prínosný pre ľudí v regióne. Aj naša organizácia sa uchádzala o podporu a bola vybraná do hlasovacieho kola. Z dôvodu pandémie sa hlasovanie neuskutočnilo a Nadácia TESCO sa rozhodla každú postupujúcu organizáciu podporiť rovnakou sumou 800,00 eur. Získané financie použijeme na naše činnosti v komunitnej záhrade, o ktorú sa starajú ľudia so znevýhodnením a získavajú tak užitočné vedomosti a pracovné zručnosti. Už v toto období sme zasiali prvé semienka paprík, paradajok a byliniek, vykúkajú prvé púčiky narcisov a tulipánov. Veríme, že záhrada aj v nastávajúcej sezóne prinesie úžitok aj pohladenie na duši.  Ďakujeme všetkým priaznivcom, dobrovoľníkom a prispievateľom a tešíme sa na skoré stretnutie v komunitnej záhrade.