Podpora z Nadácie Via Pribina

10.07.2024

V týchto letných mesiacoch začítame s realizáciou projektu, ktorý je zameraný na rozvoj zručností znevýhodnených osôb. Svoje zručnosti rozvíjajú na kurzoch varenia ale tiež v komunitnej záhrade, o ktorú sa starajú a zároveň vytvárajú nové prvky záhrady - vyvýšené záhony, altánok, lavičky. Do projektu bude zapojených spolu 50 klientov z Lučenca a okolia. Vďaka získaným zručnostiam budú mať väčšiu šancu nájsť si platenú bridágu alebo zamestnanie. 

Projekt podporila Nadácia Via Pribina, za ktorou stoja spoločnosti rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, plus severný obchvat Banská Bystrica.