Poskytnutie materiálnej pomoci v roku 2021

09.02.2022

Jedným z poslaní našej organizácie je poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi - osobám bez domova, ľuďom ohrozeným stratou bývania, jednorodičovským rodinám, rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, viacdetným rodinám.

V roku 2021 sme rozdali potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú v počte 1000 ks vajíčok, 200 kg cukru, 350 kg krupice, 220 ks paštét, 220 ks instantných polievok, 4 krabice sladkostí, 5 krabíc detských piškót, 4 krabice cestovín a 1500 kg múky a množstvo ďalších trvanlivých potravín.

V Centre pomoci Domček poskytujeme materiálnu pomoc: ošatenie, obuv, potreby pre novorodencov, spotrebiče, nábytok, drogériu. Počas minulého roka sme rozdali 450 ks drogérie, 3000 ks rúšok, 3000 ks respirátorov, 500 l dezinfekcie, 1000 ks mydla a približne 40 000 kg šatstva.

Šatstvo dávame za symbolický príspevok, ktorý pokrýva náklady na skladovanie, triedenie, dopravu a distribúciu. Príspevok je zároveň motivačným prvkom, aby si klienti vybrali naozaj len to, čo potrebujú a aby veci ďalej nepredávali. Výnimkou sú rodiny v kríze, ktoré zasiahla náhla nepriaznivá udalosť.

Naše veľké poďakovanie patrí Miladke Passerini a dobrovoľníkom z OZ Kvapka v mori, ktorí vo viac rozvinutých okresoch zbierajú šatstvo a potreby pre deti a ďalej ho s láskou distribuujú aj pre našich klientov.

Naša organizácia pôsobí najmä v Lučenci, kde prevádzkujeme Centrum pomoci Domček s charitnou komunitnou záhradou. Pomoc poskytujeme aj v okolitých obciach, kde zároveň vykonávame terénnu sociálnu prácu a pomáhame rodinám pri riešení rôznych životných situácií.