Projekt "Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade"

17.08.2020

V období júl 2020 - december 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj sociálnych a pracovných zručností zraniteľných skupín - rómskej komunity. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie ich postavenia v spoločnosti a to formou získania vedomostí a zručností v oblasti prípravy stravy, rozvoja finančnej gramotnosti a rozvoja pracovných zručností v komunitnej záhrade. Projekt 'Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.