Rozvoj dobrovoľníctva v prospech sociálne znevýhodnených detí a mládeže

02.08.2022

V období apríl - október 2022 realizujeme projekt zameraný na rozvoj dobrovoľníctva. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by radi pomáhali znevýhodneným deťom a mladým ľuďom. Očakávame najmä pomoc pri voľnočasových aktivitách a pomoc pre ukrajinských utečencov pri zoznamovaní sa s novým prostredím. V rámci projektu realizujeme pravidelné aktivity - tvorivé dielne, výlety, počas leta denné aktivity plné hier a spoznávania okolia.  Aktivity prebiehajú v Centre pomoci Domček na Komenského ulici č. 18 v Lučenci. Budeme radi, ak sa k nám pripojíte ako dobrovoľník alebo sa zúčastníte našich aktivít. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu: charita.lucenec@gmail.com, prostredíctvom správy na facebooku, telefonicky na 0948 201 956 alebo osobne. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu Kaufland.