V Centre pomoci Domček klienti získavajú užitočné zručnosti

14.10.2020

Od júla 2020 realizujeme projekt "Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" podporený z programu ACF - Slovakia. V rámci projektu prebiehajú kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti  a aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností a návykov. Do projektu sa od jeho začiatku zapojilo už viac ako 30 osôb. Matky sa učia variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci naučia ako hospodáriť s s vlastnými financiami, ako predchádzať zadĺženiu ale tiež čo ak je už človek zadĺžený. V našej komunitnej záhrade sa klienti naučia ako sa starať o záhradu a rastliny, naučia sa používať rôzne náradie, zároveň si trénujú zručnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre získanie práce či brigády.  Projekt "Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.