Výberové konanie na pozície v nízkoprahovom dennom centre

27.06.2024

Do nášho kolektívu prijeme pracovníkov na pracovné pozície "odborný manažér NDC" a "odborný pracovník NDC". Všetky potrebné informácie sú v priloženom súbore. Prosíme o pozorné prečítanie podmienok, ktoré je potrebné splniť - tieto sú fixne stanovené podmienkami projektu a nie je možné robiť výnimky. Pozor tiež na dátum predloženia kompletnej dokumentácie do 17.7.2024. Na žiadosti prijaté po tomto termíne nebude možné prihliadať. 

Ponúkame Vám prácu v stabilnej organizácii, príjemnom kolektíve a zaujímavé zamestnanecké bonusy.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.