Pomoc Ukrajine

10.03.2022

Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu, keď ľudia z Ukrajiny začali hľadať útočisko a dočasný domov na Slovensku, sme vyhlásili verejnú zbierku materiálnej pomoci a začali poskytovať pomoc utečencom, ktorí našli dočasný domov v našom regióne. Naša pomoc spočíva nielen v poskytnutí alebo sprostredkovaní materiálnej pomoci, snažíme sa pomôcť pri zorientovaní sa v novom prostredí, pomôcť pri vybavení úradných záležitostí. Pre tieto aktivity sme vďaka miestnemu podnikateľovi získali skladové priestory a začali sme spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk. Našu činnosť podporila Nadácia J&T. Vďaka tejto podpore sme vytvorili pracovné miesto pre pracovníka a animátora voľného času, ktorí zabezpečia nielen pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí ale pomôžu odídencom zorientovať sa v novom prostredí. Pre ľudí, ktorí tu nájdu trvalejší domov, chceme zabezpečovať aj spoločné aktivity a budovať komunitu. 

Viac o pomoci Ukrajine tu: