Výdaj stravy

16.08.2020

V ťažkej situácii ľudí bez domova a iných znevýhodnených skupín pomáhame poskytovaním stravy. Hoci sa nám zatiaľ nepodarilo získať potraviny z potravinovej banky, vždy sa u nás nájde pečivo a nátierka. V rámci projektu Active Cittizen Funds pravidelne pripravujeme aj varené jedlo, ktoré si varia sami klienti.