Aktuality

Náš Domček je stále zatvorený. Rozhodli sme sa humanitárnu pomoc rozniesť priamo rodinám, poskytnúť ďalšie rúška, hygienické potreby a potraviny rodinám, ktoré zasiahla koronakríza a prišli o príležitostné príjmy (aktivačné práce, brigády). Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.

Koronakríza a opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19 zasiahli aj našu činnosť. Domček je zatvorený, no naši pracovníci šijú rúška, ktoré rozdávame v teréne.

Vďaka Vám môžme pomáhať viac! Rozhodnutím Okresného úradu v Lučenci bola zaregistrovaná verejná zbierka pod č. 603-2020-003076. Zbierka sa realizuje v období od 1.3.2020 do 30.4.2020 predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý príspevok do zbierky.

V sociálnom šatníku poskytujeme materiálnu pomoc ľuďom v núdzi - ošatenie, hygienické potreby, hračky, obuv, kočíky a rôzne potreby do domácnosti. Od darcov radi prijmeme čisté a použiteľné vecné dary, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom a rodinám v núdzi.

Aj vďaka 2% z vašich daní môžme pomáhať viac! Finančné prostriedky použijeme na charitatívne ciele našej organizácie - pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii. Údaje pre venovanie 2%: Názov organizácie: Vaša charita, n.o., sídlo: B. Nemcovej 56/12, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 45740968, právna forma: nezisková organizácia. ĎAKUJEME!

V januári 2020 sme otvorili Centrum pomoci Domček. Na Komenského ulici č. 18 v Lučenci nájdu pomoc ľudia bez domova, chudobné rodiny, ľudia v ťažkej sociálnej situácii, ľudia so zdravotným postihnutím. Poskytujeme sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc - ošatenie a potraviny.