Aktuality

Poskytovateľ NDC Vaša charita, n.o., - Centrum pomoci Domček vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 16.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční on-line dňa 19.3.2021 o 10:00 hod. Predpokladaný nástup do zamestnania je 14.2.2021. Požiadavky a ďalšie informácie v prílohe.

Počas roku 2020 sme realizovali projekt opráv priestorov budovy Centra pomoci Domček na Komenského ulici v Lučenci, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum a poskytujeme služby pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Nadácii EPH s príspevkov darcov sme opravili v budove...

V období júl 2020 - december 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj sociálnych a pracovných zručností zraniteľných skupín - rómskej komunity. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie ich postavenia v spoločnosti a to formou získania vedomostí a zručností v oblasti prípravy stravy, rozvoja finančnej gramotnosti a rozvoja pracovných zručností v komunitnej...

Výdaj stravy

16.08.2020

V ťažkej situácii ľudí bez domova a iných znevýhodnených skupín pomáhame poskytovaním stravy. Hoci sa nám zatiaľ nepodarilo získať potraviny z potravinovej banky, vždy sa u nás nájde pečivo a nátierka. V rámci projektu Active Cittizen Funds pravidelne pripravujeme aj varené jedlo, ktoré si varia sami klienti.

Charitná linka pomoci je projekt, ktorý vznikol v rámci spolupráce so Spišskou katolíckou charitou. Linka má číslo 02/22141515 a môžu na ňu volať ľudia, ktorí potrebujú pomôcť s nákupom potravín a liekov. Koordinátor po prijatí hovoru a zistení základných údajov kontaktuje dobrovoľníka v regióne, ten sa potom spojí s volajúcim a dohodne sa na...

Projekt charitnej komunitnej záhrady je na svete! Jednou z našich aktivít je rozvoj pracovných zručností a návykov klientov. Jedinečnú príležitosť poskytuje práca na budovaní komunitnej záhrady a následná starostlivosť o ňu. Záhrada je naplánovaná na základe princípov permakultúry a v zmysle potrieb klientov so zdravotným postihnutím. Záhrada bude...

Náš Domček je stále zatvorený. Rozhodli sme sa humanitárnu pomoc rozniesť priamo rodinám, poskytnúť ďalšie rúška, hygienické potreby a potraviny rodinám, ktoré zasiahla koronakríza a prišli o príležitostné príjmy (aktivačné práce, brigády). Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.

Koronakríza a opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19 zasiahli aj našu činnosť. Domček je zatvorený, no naši pracovníci šijú rúška, ktoré rozdávame v teréne.

Vďaka Vám môžme pomáhať viac! Rozhodnutím Okresného úradu v Lučenci bola zaregistrovaná verejná zbierka pod č. 603-2020-003076. Zbierka sa realizuje v období od 1.3.2020 do 30.4.2020 predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý príspevok do zbierky.

V sociálnom šatníku poskytujeme materiálnu pomoc ľuďom v núdzi - ošatenie, hygienické potreby, hračky, obuv, kočíky a rôzne potreby do domácnosti. Od darcov radi prijmeme čisté a použiteľné vecné dary, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom a rodinám v núdzi.