Aktuality

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v okrese Lučenec. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9. V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné:...

V rámci projektu "Zvýšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" u nás prebiehajú aktivity na zvyšovanie zručností klientov. Prácami v záhrade nadobúdajú zručnosti v oblasti starostlivosti o rastliny a jednoduchých prác (zametanie, kopanie). V rámci kurzov varenia sa najmä matky učia variť jedlá, ktoré sú lacnejšie a zdravšie ako varenie z...

Motivovať ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, aby sa podieľali na prácach v komunitnej záhrade alebo aby sa zapájali do aktivít ako je "pokec" o financiách a o hospodárení s nimi, je mimoriadne náročné. Že sa niečo naučia? O to častokrát nestoja. Že si zo záhrady budú môcť niekedy v lete zobrať paradajku či uhorku? To ich tiež nepresvedčí....

Našu činnosť podporujú pravidelní aj príležitostní darcovia materiálnej pomoci alebo finančných príspevkov. Radi by sme sa im odvďačili a tentokrát sme pripravili zaujímajú odplatu - priesadku paradajky (a inej zeleniny). Síce bude potrebné sa o ňu patrične postarať, ale za odmenu prinesie chutnú úrodu. Kúpou priesadky môžete našu činnosť podporiť...

Po komplexnej rekonštrukcii kuchyne opäť začíname s varením a podávaním jedného teplého jedla týždenne pre ľudí v núdzi - ľudí bez domova ale aj rodiny, ktoré sa nachádzajú vo finančnej tiesni - najmä jednorodičovské. Jedlo sa podáva v priestoroch Centra pomoci Domček každú stredu o 12:00 hod. za symbolických 10 centov.

Cieľom práce našej organizácie je pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách. Niekedy sa však stáva, že človek sa dostane do problémov nie z dôvodu nedostatku financií, ale kvôli ich nesprávnemu využívaniu, zadĺženiu sa, objednaní služieb a tovaru, ktorý nie je nevyhnutný. Jednou z oblastí, ktorým sa venujeme, je vzdelávanie klientov v...

Nadácia TESCO pravidelne vyhlasuje grant Vy rozhodujete - my pomáhame, v ktorom zákazníci OD TESCO majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý považujú za prínosný pre ľudí v regióne. Aj naša organizácia sa uchádzala o podporu a bola vybraná do hlasovacieho kola. Z dôvodu pandémie sa hlasovanie neuskutočnilo a Nadácia TESCO sa rozhodla každú...

Pre záujemcov poskytujeme pomoc pri registrácii na očkovanie. Vysvetlíme, kto má aktuálne nárok na očkovanie a v prípade záujmu pomôžeme s registráciou. Ak je potrebné, zabezpečíme doprovod do vakcinačného centra (v Lučenci). Kontakt: 0948 652 562