Aktuality

Cieľom práce našej organizácie je pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách. Niekedy sa však stáva, že človek sa dostane do problémov nie z dôvodu nedostatku financií, ale kvôli ich nesprávnemu využívaniu, zadĺženiu sa, objednaní služieb a tovaru, ktorý nie je nevyhnutný. Jednou z oblastí, ktorým sa venujeme, je vzdelávanie klientov v...

Nadácia TESCO pravidelne vyhlasuje grant Vy rozhodujete - my pomáhame, v ktorom zákazníci OD TESCO majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý považujú za prínosný pre ľudí v regióne. Aj naša organizácia sa uchádzala o podporu a bola vybraná do hlasovacieho kola. Z dôvodu pandémie sa hlasovanie neuskutočnilo a Nadácia TESCO sa rozhodla každú...

Pre záujemcov poskytujeme pomoc pri registrácii na očkovanie. Vysvetlíme, kto má aktuálne nárok na očkovanie a v prípade záujmu pomôžeme s registráciou. Ak je potrebné, zabezpečíme doprovod do vakcinačného centra (v Lučenci). Kontakt: 0948 652 562

Väčšina našich klientov nemá technické prostriedky alebo vedomosť o tom, že práve prebieha sčítanie obyvateľov. Preto sme sa rozhodli pomôcť pri sčítaní a radi privítame každého, kto si sám nevie poradiť. Pre pomoc so sčítaním nás kontaktujte: 0948 652 562 v pracovných dňoch (8:00 - 15:00 hod)

Poskytovateľ NDC Vaša charita, n.o., - Centrum pomoci Domček vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 16.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční on-line dňa 19.3.2021 o 10:00 hod. Predpokladaný nástup do zamestnania je 14.2.2021. Požiadavky a ďalšie informácie v prílohe.

Počas roku 2020 sme realizovali projekt opráv priestorov budovy Centra pomoci Domček na Komenského ulici v Lučenci, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum a poskytujeme služby pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Nadácii EPH s príspevkov darcov sme opravili v budove...

V období júl 2020 - december 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj sociálnych a pracovných zručností zraniteľných skupín - rómskej komunity. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie ich postavenia v spoločnosti a to formou získania vedomostí a zručností v oblasti prípravy stravy, rozvoja finančnej gramotnosti a rozvoja pracovných zručností v komunitnej...

Výdaj stravy

16.08.2020

V ťažkej situácii ľudí bez domova a iných znevýhodnených skupín pomáhame poskytovaním stravy. Hoci sa nám zatiaľ nepodarilo získať potraviny z potravinovej banky, vždy sa u nás nájde pečivo a nátierka. V rámci projektu Active Cittizen Funds pravidelne pripravujeme aj varené jedlo, ktoré si varia sami klienti.

Charitná linka pomoci je projekt, ktorý vznikol v rámci spolupráce so Spišskou katolíckou charitou. Linka má číslo 02/22141515 a môžu na ňu volať ľudia, ktorí potrebujú pomôcť s nákupom potravín a liekov. Koordinátor po prijatí hovoru a zistení základných údajov kontaktuje dobrovoľníka v regióne, ten sa potom spojí s volajúcim a dohodne sa na...

Projekt charitnej komunitnej záhrady je na svete! Jednou z našich aktivít je rozvoj pracovných zručností a návykov klientov. Jedinečnú príležitosť poskytuje práca na budovaní komunitnej záhrady a následná starostlivosť o ňu. Záhrada je naplánovaná na základe princípov permakultúry a v zmysle potrieb klientov so zdravotným postihnutím. Záhrada bude...