Projekt ACF

Od júla 2020 realizujeme projekt "Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" podporený z programu ACF - Slovakia. V rámci projektu prebiehajú kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti a aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností a návykov. Do projektu sa od jeho začiatku zapojilo už viac ako 30 osôb. Matky sa učia variť zdravé a...

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v Novohrade. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou...